Dorpsvisie 2020 – 2030

Beste dorpsgenoten,

Zoals u weet hebben we vorig jaar een aantal bijeenkomsten georganiseerd om een dorpsvisie 2020-2030 te kunnen opstellen. Onze visie heeft een andere vorm dan u wellicht gewend bent van andere dorpsvisies.

De visie bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel is een flyer die we huis-aan-huis hebben verspreid, maar die u ook onderaan deze pagina kunt vinden.

Naast deze visie zullen we rond onze ledenvergadering een filmpje laten zien en later publiceren.

Maar met het delen van deze visie zijn we er natuurlijk nog niet. Er zullen plannen gesmeed moeten worden en acties uitgezet en dat kunnen wij als Dorpsraad niet alleen. Bepaalde onderwerpen, vooral die waar een langere adem of regelmatig overleg met overheden voor nodig zijn, zullen wij blijven oppakken. Denk bijvoorbeeld aan het realiseren van (zorg)woningen, groenonderhoud, een beter ondernemersklimaat realiseren of het zoeken en creëren van verbinding in de dorpen, de gemeente en provincie.

Maar andere onderwerpen kunnen snel of heel pragmatisch worden aangepakt. Daar hebben we u, uw handen en voeten, ideeën en tijd voor nodig. Meer kleur en bloemen in de dorpen kunt u bijvoorbeeld oppakken met uw buurtvereniging. Of neem onze maandelijkse nieuwsbrief en de evenementenagenda op de website; hier is altijd plaats voor uw berichten (mits niet-commercieel), dus stuur deze vooral onze kant op!

Misschien ziet u nog andere onderwerpen waar u uw steentje in kunt en wilt bijdragen. Dan zijn er voor nu een aantal mogelijkheden:

Met zijn allen staan we sterk, ook voor een leefbaar Gerkesklooster-Stroobos in 2030!

Flyer visie