Met elkaar voor elkaar

Hulp bij huishoudelijke klusjes, opvang bij bijvoorbeeld ziekte, kleine tuinklusjes. vervoer naar dokter/ziekenhuis, dieren verzorgen, hulp bij invullen formulieren, schrijven van brieven, hulp bij computeren of eens een gezellig praatje aan de keukentafel.

Heeft u bovenstaande nodig? Of zou u af en toe bovenstaande aan dorpsgenoten kunnen bieden? Daarvoor bestaat het vrijwilligersnetwerk van Gerkesklooster-Stroobos genaamd DorpskarWij. Onafhankelijk van welke vereniging, club of kerk kan iedereen zich aansluiten. Het is gratis (op een kleine autokilometervergoeding voor de vrijwilligers na).

DorpskarWij heeft een eigen telefoon. Om u als vrijwilliger aan te melden of om hulp te vragen kunt u contact opnemen. We zoeken ook nog mensen die deze telefoon af en toe in huis willen hebben om binnenkomende hulpvragen te koppelen aan een vrijwilliger.

DorpskarWij is te bereiken op 06-12085198 of dorpskarwij@gmail.com.