Lid worden

Ja, ik wil / wij willen lid worden van de Ijsbaanvareniging Gerkesklooster Stroobos

Adres: Ingang aan de Kerkeboeren

Jaarlijkse kosten: € 5,–

Machtigingsformulier Lidmaatschap Ijsbaanvereniging Gerkesklooster Stroobos

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging een machtiging aan de IJsbaanvereniging Gerkesklooster-Stroobos om van zijn /haar bankrekening jaarlijks een bedrag af te schrijven van
€ 5,– inzake de contributie van de IJsbaanvereniging Gerkesklooster-Stroobos

Door Bevestiging van dit formulier geeft u toestemming aan de IJsbaanvereniging Gerkesklooster-Stroobos doorlopende incasso opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de ijsbaanvereniging Gerkesklooster-Stroobos

Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Incassant ID:                      NL76ZZZ400055050000

Kenmerk machtiging:     Jaarlijkse contributie IJsbaanvereniging Gerkesklooster StroobosContact

Ijsbaanvereniging Gerkesklooster Stroobos
De Flaphoek 2 G
9873 PM Gerkesklooster
riannevanklinken@gmail.com