Het tweelingdorp Gerkesklooster-Stroobos kent sinds 2018 een Dorpsraad. Deze dorpsraad, de allereerste in de gemeente Achtkarspelen, komt voort uit de Ondernemersvereniging (OVGS) en Plaatselijk Belang (PB).

Wat doet de dorpsraad?

De dorpsraad is er voor iedereen; inwoners, verenigingen, stichtingen en ondernemers in Gerkesklooster en Stroobos. Het doel van de dorpsraad is hun belangen te behartigen. Dat doen we door:

  • Het onderhouden van een goede communicatie met bewoners, ondernemers en diverse belangengroepen van het dorp en de gemeente.
  • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van college en raad van Achtkarspelen.
  • Het bevorderen van het woon-, leef- en werkklimaat van Gerkesklooster-Stroobos voor nu en in de toekomst.
  • De dorpsraad is verantwoordelijk voor de daarbij behorende financiën.

De dorpsraad bestaat uit verschillende werkgroepen:

  • Groen
  • Wonen
  • Zorg en Welzijn
  • Ondernemen
  • PR & Communicatie

Binnen deze werkgroepen worden contacten van diverse stakeholders onderhouden en acties opgestart.

Daarnaast draaien we mee in het traject DOM 2.0. Hier kunt u meer over dit traject lezen.

Wat doen we niet?

De dorpsraad dient het algemene belang van Gerkesklooster-Stroobos. Het bestuur van de dorpsraad heeft dan ook geen binding met een politieke partij binnen de gemeente Achtkarspelen en zal ook geen actie ondernemen op grond van uitsluitend persoonlijke belangen van inwoner of ondernemer.

Lid worden

De leden bepalen samen de koers. Ieder gezinslid van 18 jaar en ouder kan lid worden en elk betalend lid heeft één stem. De contributie is 10 euro per jaar voor het eerste
gezinslid. Het volgende gezinslid betaalt 7,50 euro per jaar en elk daaropvolgend
gezinslid betaalt 5 euro per jaar.

Bedrijven kunnen ook lid worden en hun contributie ligt iets hoger, maar dat betekent niet dat zij meer stemrecht hebben.

Wilt u lid worden? U kunt de formulieren hieronder downloaden en mailen naar dorpsraadgs@gmail.com

Nieuwsbrief

Elke maand versturen we een nieuwsbrief. U kunt deze ook digitaal ontvangen. Daarvoor kunt u zich via deze link aanmelden.

Contactgegevens

Secretariaat
De Gauw 67
9873 RR Gerkesklooster
E-mail: dorpsraadgs@gmail.com