We hebben in verschillende nieuwsbrieven verteld dat Gerkesklooster-Stroobos meedraait in de DorpsOnwikkelingsMaatschappij 2.0 (DOM 2.0 verkort). Maar wat is dit en wat zijn de voordelen?

DOM 2.0 is een initiatief van Agenda Netwerk Noordoost (ANNO), een samenwerkingsverband tussen de gemeenten in Noordoost Fryslân, Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân.. Het uitgangspunt is dat ondernemende inwoners samenwerken met de overheid om het dorp / de dorpen leefbaar te maken en te houden, samen te ontwikkelen, elkaar te spreken in dialoog en beslissen op basis van gelijkwaardigheid.

De dorpen die meedoen aan de DOM krijgen geen geld voor de uitvoering van hun plannen, maar wel voor ondersteuning bij de uitvoering. Deze plannen moeten een bijdrage leveren aan de mienskip en breed gedragen worden in het dorp. Waar het ene dorp graag jong en oud meer wil verbinden, is in een ander dorp de fysieke uitstraling van het dorp een belangrijk speerpunt.

Voor Gerkesklooster-Stroobos is gekozen voor deze speerpunten:

  • Het samen met de gemeente aanpakken van de verpaupering van diverse panden en projectontwikkelaars en woningbouwverenigingen houden aan gemaakte afspraken
  • De doorontwikkeling van het concept Generatiehuis

In oktober 2018 hebben we onze ideeën gepitcht aan een jury. Onze presentatie begon met het volgende filmpje:

In november 2018 werd bekendgemaakt dat we door de gemeente Achtkarspelen zijn geselecteerd. Maar wat kunnen we nu verwachten?

Allereerst is een bedrag beschikbaar gesteld waarvoor extern advies kan worden ingekocht voor het realiseren van onze plannen. Daarnaast wordt een aantal keer per jaar een regiotafel georganiseerd waarbij de deelnemende dorpen kennis met elkaar uitwisselen om zo van elkaar te leren. Ten slotte hebben we regelmatig contact met de gemeente en de provincie als gelijkwaardig gesprekspartner.

Onder ons motto: “Gerkesklooster-Stroobos, dorpen die vroeger leefden, dorpen die nu leven, dorpen die blijven leven.” gaan we met ons allen hard aan de slag!