Het eerste lustrum van de oprichting van de stichting Historische Kring Gerkesklooster Stroobos hebben we, in verband met de corona periode, vorig jaar in stilte gevierd. Toch willen we dit heuglijke feit niet ongemerkt voorbij laten gaan. Het was zes jaar geleden een dag om nooit weer te vergeten, toen de toenmalige wethouder Sjon Stellinga met de historische brandweerauto de oprijlaan van de kerk op kwam rijden. Voor ons dorp was dat een geweldige dag, want met de oprichting van de stichting, was het dorp een museum/oudheidkamer rijker in het Rijksmonument van het dorp.

De oudheidkamer bevindt zich op de eerste verdieping van de Hervormde Kerk te Gerkesklooster.

In het verleden werd dit gebouw door de kloosterlingen gebruikt als bierbrouwerij. Toen het klooster in 1580 op last van de Friese Staten, net als vele andere kloosters in de omgeving, moest worden afgebroken, heeft het tot het jaar 1629 geduurd, voordat de omwonenden het brouwhuis in gebruik namen als kerkgebouw. De opheffing van de kloosters was het gevolg van het feit dat de staten van Friesland bang waren dat de Spanjaarden de kloosters zouden gebruiken als uitvalsbasis voor de aanvallen in Noord-Nederland. De monniken werden verplicht met pensioen gestuurd en de gebouwen werden afgebroken. Behalve de brouwerij is er bijna niets meer terug te vinden van de kloostergebouwen. Enkele van deze kloostermoppen zijn nog te bezichtigen in de Friezenkerk, die gelegen is aan de voet van de Sint Pieter in Rome.

V.l.n.r. : Douwe Veenstra, Ginie Luimstra-Zijlstra, Johannes Veenstra en Klaas van der Schuit. (eigen foto)

Het bijzondere van dit kerkgebouw (brouwerij) is, dat het vele jaren tevens de woonplaats was van de predikant. Nadat aan de Hoogstraten een nieuwe pastorie werd gebouwd, werd de koster van de kerk, de nieuwe bewoner van het kerkgebouw. Inmiddels heeft de stichting ook een traplift aangeschaft voor mensen, die moeite hebben met het bereiken van de bovenverdieping.

Op zondag 5 maart willen we deze heuglijke gebeurtenis vieren met een lezing over de kloosterhistorie. Deze lezing met PowerPoint begeleiding wordt gegeven door bestuurslid Douwe Veenstra en zijn collega Rens Bijma. De voorstelling begint om 19.00 uur in de Nederlands Hervormde Kerk aan de Poorthoek 1A te Gerkesklooster. De stichting nodigt u uit om het eerste lustrum samen met ons te vieren. Tijdens deze lezing is ook de expositieruimte open gesteld voor een bezichtiging.

Op zaterdag 18 maart is de bovenzaal van de brouwerij weer geopend voor het publiek, waar op dit moment een expositie is van oude ansichtkaarten en diverse foto’s van de plaatselijke industrie, die helaas uit het dorp zijn verdwenen.

Categorieën: