Ledenvergadering Dorpsraad

We willen u allen, zowel leden als niet-leden, uitnodigen voor de eerste algemene ledenvergadering van de Dorpsraad Gerkesklooster-Stroobos op 16 oktober. Echter alleen leden kunnen hun stem uitbrengen.

De agenda

  • Welkom en Opening door de voorzitter
  • Notulen oprichtingsvergadering
  • Huishoudelijk reglement
  • Terugblik eerste halfjaar
  • Bestuursverkiezing
  • Vaststellen contributie
  • Pauze
  • Toekomst Gerkesklooster-Stroobos
  • Dorpenteam Achtkarspelen (Vera van Dijk, jeugdwerker Kearn)
  • Dorpencoördinator Achtkarspelen (Anna Dora Winius)
  • Rondvraag

De vergadering begint om 20.00 uur in Dorpshuis Rehoboth. De stukken zijn een half uur voor aanvang van de vergadering in te zien.

U komt toch ook?