Gerkesklooster-Stroobos, 28 januari 2020 – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Achtkarspelen staat positief tegenover het ontwikkelen van tien zorgappartementen en openbare ruimtes op de huidige locatie van het Generatiehuis in Gerkesklooster-Stroobos. Buurtbewoners en vrijwilligers kwamen hier dinsdagavond bij elkaar om over de ontwikkelingen ingelicht te worden.

De reacties uit de zaal waren overwegend positief. De buurtbewoners gaven wel aan dat zij zich zorgen maakten over de parkeersituatie rondom het terrein. Het projectteam gaf hierop aan dat dit meegenomen zal worden in de plannen.

Het Tweelingdorp is al actief met het concept Generatiehuis sinds 2015, de ideeën zijn nog ouder. Destijds kon men het voormalige schoolgebouw aan de Hoogstraten huren om de verschillende activiteiten te ontplooien en dit is zeer succesvol verlopen. Sinds begin 2019 zijn de dorpen aangesloten bij het DOM-traject van de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel. Een DOM is een Dorpsontwikkelingsmaatschappij, bestaande uit een groep enthousiaste en ondernemende dorpsbewoners. Een DOM initieert en stimuleert plannen om het eigen dorp te ontwikkelen. De leden van de DOM werken nauw samen met de gemeente en provincie. Het voornaamste onderwerp binnen dit traject is de doorontwikkeling van het concept naar een woon-zorgcomplex waar ook de diverse, zeer succesvolle, activiteiten die lopen kunnen worden voortgezet in gemeenschappelijke ruimtes. Dit groene licht is er dus nu in de vorm van het positieve advies van het college.

“Een prachtig begin op het uitzicht dat ouderen kunnen blijven wonen in onze dorpen en elkaar kunnen ondersteunen” zegt Aafke Kamminga, één van de initiatiefnemers van het eerste uur van het Generatiehuis. “Zo ver zijn we nog nooit geweest.” Christiaan van der Molen, één van de projectleden van het DOM-traject en voorzitter van de Dorpsraad sluit zich daarbij aan. “Dit is een geweldig resultaat van de samenwerking tussen de trekkers van het concept Generatiehuis en de Dorpsontwikkelingsmaatschappij (DOM), waarbij de eerste partij gaat over de invulling en de tweede over ‘de stenen’. Zoals het er nu naar uitziet, kunnen we straks echt mooie stappen maken.”

Categorieën: