Het Generatiehuis heeft samen met de kinderen van Gerkesklooster-Stroobos de speeltuin onlangs veiliger gemaakt. Een bord met ‘niet pesten’ en ‘niet roken’ moet het speelklimaat prettiger maken voor de jeugd. In de dorpsvisie van Gerkesklooster-Stroobos vinden we ook de mening van de kinderen belangrijk. De dorpsraad heeft de kinderen gevraagd naar hun ideeën en verbeteringspunten. Het bleek dat er problemen waren in de speeltuin. Sommige kleine kinderen durfden niet meer in de speeltuin te spelen door rondhangende oudere jeugd, die daar ook zaten te roken.
 
Samen met welzijnsorganisatie KEARN organiseerde het Generatiehuis vier spelmiddagen om in beeld te krijgen wat de jeugd denkt en wil.  Uit de antwoorden van de kinderen bleek dat er veel gepest en gerookt werd in de speeltuin. Door de gemeente Achtkarspelen is er een bord ‘niet roken’ geplaatst. In de nieuwsbrief van de dorpsraad is aandacht besteed aan de speeltuin. De ouders en de juffen en meesters van de school kunnen een oogje in het zeil ouden en de problematiek met de kinderen bespreken.
 
Ook zijn er door de kinderen uit het dorp verftekeningen gemaakt waarop ze hun wensen voor het dorp mochten uitbeelden, de tekeningen staat in het Generatiehuis. Het is mooi om te zien wat de kinderen graag willen. Sommigen wilden meer bloemen in het dorp of een moestuin. Maar ze willen ook graag dat de grote fabriekspanden in het dorp zouden worden beschilderd met kleurrijke tekeningen. Zo willen ze het dorp opfleuren en aantrekkelijk maken voor het oog. De dorpsraad noteert deze ideeën en de eerste gesprekken zijn al gevoerd met de eigenaren van deze panden.

Categorieën: