Ook dit jaar is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen vanuit het leefbaarheidsfonds. Doel van het leefbaarheidsfonds is de leefbaarheid in Gerkesklooster-Stroobos in stand te houden, dan wel te verbeteren.

Instellingen, verenigingen, stichtingen of bewonersgroepen uit Gerkesklooster-Stroobos die een activiteit of evenement op het terrein van sport, jeugd- en jongerenwerk, recreatie, cultuur, of een jubileum willen organiseren, kunnen een subsidie aanvragen bij de Dorpsraad.

Aan deze subsidieaanvragen /-verstrekkingen worden door de Dorpsraad voorwaarden gesteld. De voorwaarden vindt u hier en het aanvraagformulier en de template voor de begroting vindt u hier (aanvraag) en hier (template begroting).

Aanvragen kan tot 15 april 2019.

Categorieën: