Ook dit jaar is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen vanuit het leefbaarheidsfonds. Doel van het leefbaarheidsfonds is de leefbaarheid in Gerkesklooster-Stroobos in stand te houden, dan wel te verbeteren.

Instellingen, verenigingen, stichtingen of bewonersgroepen uit Gerkesklooster-Stroobos die een activiteit of evenement op het terrein van sport, jeugd- en jongerenwerk, recreatie, cultuur, of een jubileum willen organiseren, kunnen een subsidie aanvragen bij de Dorpsraad.

Aan deze subsidieaanvragen /-verstrekkingen worden door de Dorpsraad voorwaarden gesteld. De voorwaarden vindt u hier en het aanvraagformulier vindt u hier.

Aanvragen kan tot 1 juli 2018 en uitbetaling van toegekende subsidies vindt plaats in november.

Categorieën: