Ook dit jaar is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen vanuit het leefbaarheidsfonds. Doel van het leefbaarheidsfonds is de leefbaarheid in Gerkesklooster-Stroobos in stand te houden, dan wel te verbeteren.

Instellingen, verenigingen, stichtingen of bewonersgroepen uit Gerkesklooster-Stroobos die een activiteit of evenement op het terrein van sport, jeugd- en jongerenwerk, recreatie, cultuur, of een jubileum willen organiseren, kunnen een subsidie aanvragen bij de Dorpsraad.

LET OP! Wij zijn door de gemeente gewezen op het volgende: De gemeente Achtkarspelen hanteert de regel dat de mogelijkheid bestaat dat er geen andere gemeentelijke subsidie  wordt toegekend als de/het betreffende stichting/vereniging/initiatief al een bijdrage uit het leefbaarheidsfonds heeft ontvangen. Voor een overzicht van de subsidiemogelijkheden van de gemeente verwijzen we u naar de pagina met subsidiemogelijkheden op de gemeentelijke website.

Aan deze subsidieaanvragen /-verstrekkingen worden door de Dorpsraad voorwaarden gesteld. De voorwaarden vindt u hier en het aanvraagformulier staat hier en de template voor de begroting vindt u hier (excel-bestand, wordt in sommige browsers direct gedownload).

Aanvragen kan tot 15 april 2020.

Categorieën: