Met een speech waarin hij aangaf trots te zijn en het overhandigen van een tas met praktische en symbolische spullen, waaronder een pak koffie, gaf gedeputeerde Johan Kramer de aftrap voor de DOM 2.0, waar ook Gerkesklooster-Stroobos aan mag deelnemen.

Er zijn dit jaar maar liefst 21 dorpen die samen aan de slag gaan om de leefbaarheid te behouden en vergroten.

Voor Gerkesklooster-Stroobos wordt ingezet op het optreden tegen verpaupering en het doorontwikkelen van het concept Generatiehuis. Hier kunt u meer lezen over ons DOM2.0-traject.

Categorieën: