Betrokkenheid inwoners onverminderd groot

Dat het Tweelingdorp zeer betrokken inwoners heeft werd gisteravond weer bevestigd tijdens de algemene ledenvergadering van de Dorpsraad Gerkesklooster-Stroobos. De grote zaal van dorpshuis Rehoboth zat bomvol, er moesten zelfs stoelen bijgehaald worden om iedereen een zitplaats te kunnen bieden.

De dorpsraad presenteerde deze avond met verschillende sprekers vanuit de werkgroepen (Groen, Wonen, Zorg en Welzijn en PR & Communicatie) wat er het afgelopen jaar zoal is gedaan om de leefbaarheid te behouden en te vergroten. De nadruk lag ook hier natuurlijk weer op het groenonderhoud, waarvoor eerder deze week een tweejarig contract met de gemeente Achtkarspelen is afgesloten en de deelname aan DOM2.0 om het concept Generatiehuis door te kunnen ontwikkelen.

Voor de pauze kwamen de bestuurlijke zaken aan bod, zoals de financiën (de vereniging is gezond) en een wisseling van de wacht in het bestuur. Secretaris Siemon Luimstra wordt vervangen door maar liefst twee nieuwe bestuursleden, Paulina Scholtens en Piet de Vries.
Na de pauze werd het traject DOM2.0 toegelicht en vertelde dorpshistoricus Klaas van der Schuit uitgebreid over de dorpen in de Tweede Wereldoorlog.

Meerdere (bestuurs)leden spraken lovende woorden over de samenwerking met de gemeente, waarmee op regelmatige basis om de tafel wordt gezeten om de lopende zaken in het dorp te bespreken.

“We hebben een mooie start gehad met de Dorpsraad. En we hopen de komende jaren op dezelfde manier verder te gaan,” sloot voorzitter Christiaan van der Molen de bijeenkomst af.

Op onze Facebookpagina zijn meerder foto’s te vinden van deze avond.

Categorieën: