We willen u allen, zowel leden als niet-leden, uitnodigen voor de eerste algemene ledenvergadering van de Dorpsraad Gerkesklooster-Stroobos op 16 oktober. Echter alleen leden kunnen hun stem uitbrengen.

De agenda

 • Welkom en Opening door de voorzitter
 • Notulen oprichtingsvergadering
 • Huishoudelijk reglement
 • Terugblik eerste halfjaar
 • Bestuursverkiezing
 • Vaststellen contributie
 • Pauze
 • Toekomst Gerkesklooster-Stroobos
 • Dorpenteam Achtkarspelen (Vera van Dijk, jeugdwerker Kearn)
 • Dorpencoördinator Achtkarspelen (Anna Dora Winius)
 • Rondvraag

De vergadering begint om 20.00 uur in Dorpshuis Rehoboth. De stukken zijn een half uur voor aanvang van de vergadering in te zien.

U komt toch ook?

 

Categorieën: