Op 13 maart 2018 zullen de Ondernemersvereniging en Plaatselijk Belang Gerkesklooster-Stroobos worden beëindigd en de Dorpsraad Gerkesklooster-Stroobos worden opgericht. De agenda van de vergadering vindt u hier.

Naar aanleiding van de agenda zijn bij al wat vragen gerezen, voornamelijk over het agendapunt van de ledenwerving. De leden van de ovgs en pb gaan niet automatisch over, de dorpsraad heeft bij aanvang dus geen leden. En omdat we geen leden hebben, is er in eerste instantie een beoogd bestuur uit (oa) de beide andere verenigingen samengesteld, omdat er een bestuur nodig is om van start te kunnen met de dorpsraad. We beginnen bij de oprichtingsvergadering met het werven van nieuwe leden.
Het kan zijn dat er ook andere kandidaten zijn die willen toetreden tot het bestuur. Als dit zo is, laat het ons dan weten. We verwachten in de toekomst meerdere evaluaties en mogelijk meerdere ledenvergaderingen waarbij nieuwe bestuursleden benoemd kunnen worden.
De statuten van de dorpsraad zijn op 13 maart in te zien bij de vergadering.

Categorieën: