Op de ledenvergadering van de Dorpsraad is er voor de zomer aandacht geschonken aan het thema ‘wonen in Gerkesklooster-Stroobos’. Dit door middel van presentaties van architect Adema en de woningbouwcorporaties. Na deze avond wilden we als DOM enthousiast verder met het uitwerken van de plannen van woningbouw op de plaats van de oude school, al dan niet gecombineerd met de locatie bij de koepel die in handen is van Smeeing. De bouw van de nieuwe woningen aan de Molenstraat door WoonFriesland lieten we aan de woningbouwcorporatie over. Daarover aan het einde van dit stukje een kleine update.
 
Zoals gezegd wilden we als DOM graag verder om dan eindelijk toe te kunnen werken naar concrete bouwplannen voor onze dorpen. We zouden willen dat we door middel van deze update heugelijk nieuws konden delen, maar helaas is de realiteit anders. Het proces blijft stroef verlopen. Dit komt doordat de bouwwereld en daardoor ook de ontwikkeling van locaties erg onderhevig is aan veranderingen de laatste maanden. Denk aan stijgende bouwprijzen, hogere hypotheekrentes, gewijzigde regels financiers, enz. Zaken die het in combinatie met dure grond van Smeeing minder aantrekkelijk maken voor een projectontwikkelaar.
 
In de tussentijd hebben we nagedacht of de gemeente ons niet toch meer zou moeten kunnen helpen bij de locatie van Smeeing. Er is een kennismaking geweest met twee nieuwe wethouders van Achtkarspelen: Lea van der Tuin-Kuipers en Tjibbe Brinkman. Dit gesprek heeft ons als DOM wel weer motivatie gegeven, de wethouders waren namelijk erg constructief. Op basis van dit gesprek wordt er uitgezocht of het toch ook mogelijk kan zijn om alleen de locatie van de oude school te ontwikkelen en de locatie van Smeeing nu los te laten, ondanks dat dat rendement technisch gezien lastig lijkt. Hiervoor wordt er toch ook weer naar de woningbouwcorporaties gekeken.
 
Ook wordt het contact met Adema nog steeds onderhouden. Er staat weer een overleg gepland om te horen of zij nog ergens kansen zien voor de ontwikkeling van één of beide locaties (oude school en Smeeing).
 
Dan tenslotte nog over de bouw van woningen aan de Molenstraat door WoonFriesland. Er is deze week door ons contact opgenomen met Bouwbedrijf Swart, welke dit moet gaan uitvoeren. De vergunningsaanvraag voor de bouw is ingediend. Men hoopt uiterlijk in januari duidelijkheid te hebben of de aanvraag vergund wordt of dat de gemeente nog op- of aanmerkingen heeft. Dit laatste kan wel weer extra tijd in beslag nemen.  
 
Kortom; het blijft een stroef lopend proces waarbij een lange adem nodig is, maar we zetten door! Vragen? Neem contact met ons op!

DOM Gerkesklooster Stroobos
Aafke Kamminga
Lieke Terpstra
Christaan van der Molen

Categorieën: