slidelogoOVGSbewerktweb1

   

Algemene informatie OVGS

   Nieuwsbrief OVGS

 

Bedrijfsagenda :

16-04-2014 - 20.00 uur Rehoboth
Jaarlijkse Ledenvergadering 

 

 

   

Cultuuragenda :

 

 

Dorpsagenda :

3 t/m 6 juli - Feestweek SDA

 

 

 

Wijzigingsdatum Website:
13-04-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualiteiten:

Werkzaamheden Verlaatsterweg

Na een aantal verontruste berichten van leden is er contact geweest met dhr. Banga van de gemeente Achtkarspelen.
Men heeft bewust gekozen voor de tekst zoals die nu op de borden is geplaats.
Reden hiervoor is dat men het woon-werk verkeer dat via genoemde wegen in ons dorp gaat mededelen dat de weg in zijn geheel dicht gaat en men in die periode gebruik moet maken van omleidingsroute.
Dit om de hinder van verkeer voor de aannemer tijdens de wegwerkzaamheden zoveel mogelijk te beperken.
Op moment dat de aannemer daadwerkelijk aan de slag gaat, zal er met bebording aangegeven worden dat de bedrijven (beperkt) bereikbaar zijn.
Ten tijde van asfalteringswerkzaamheden zal de weg wel in zijn geheel afgesloten zijn.
Werkzaamheden zullen starten half april in twee fasen, 1e fase Verlaatsterweg / Het Breed en de 2e fase het Hoendiep NZ.
De gemeente zal de ondernemersvereniging en zijn leden zoveel mogelijk op de hoogte houden.
Per mail proberen we jullie tijdens de wegwerkzaamheden zoveel mogelijk op de hoogte houden (afhankelijk van input van de gemeente).

>> lees verder <<

WINDENERGIEP1040721x

Voor wie is Windlandschap Noordoost Fryslân bedoeld en wie kunnen er mee doen?

>> lees verder << 

 

Vanaf 7 januari is iedereen weer welkom bij de FIT OUTSIDE.

Iedere dinsdagochtend van 9.00 - 10.00 bewegen in de buitenlucht.
Hierbij moet je denken aan alle fitnessvormen die je buiten kunt doen gericht op het opbouwen van een goede conditie o.l.v. Jilco Venema

WAAR   ???

Op Camping & Haven De 4 elementen...
Groningerstreek 35
9871PG Stroobos
Tel: 06 21176043

Kosten: €2 per keer.

 

 

 

 


Home|Over mij|Contacts


Deze site is eigendom van de Ondernemers Vereniging Gerkesklooster-Stroobos

Het onderhoud van deze website is in handen van Klaas van der Schuit