Algemene Ledenvergadering Dorpsraad goed bezocht

Betrokkenheid inwoners onverminderd groot Dat het Tweelingdorp zeer betrokken inwoners heeft werd gisteravond weer bevestigd tijdens de algemene ledenvergadering van de Dorpsraad Gerkesklooster-Stroobos. De grote zaal van dorpshuis Rehoboth zat bomvol, er moesten zelfs stoelen bijgehaald worden om iedereen een zitplaats te kunnen bieden. De dorpsraad presenteerde deze avond met verschillende sprekers vanuit de werkgroepen […]

Informatiecarrousel Achtkarspelen

Donderdag 21 maart stond bij de informatiecarrousel van de gemeente Achtkarspelen de stand van zaken omtrent de woningbouw in onze dorpen op de agenda.Behalve de betrokken ambtenaren en projectontwikkelaar Jan Smeeing heeft ook Christiaan van der Molen ingesproken namens de Dorpsraad en de Dom2.0. De vergadering is hieronder terug te zien of te lezen op […]

Ledenvergadering 26 maart 2019

Op 26 maart is onze Algemene Ledenvergadering. U bent van harte uitgenodigd om 20.00 uur in Dorpshuis Rehoboth. De agenda is als volgt: Welkom en opening door de voorzitter. Vaststellen agenda. Notulen vergadering 16-10-2018. Jaarverslag. Financiën. a. Verslag kascommissie. b. Financieel verslag. c. Voorstel lidmaatschap gezin. BestuursverkiezingAftredend en niet herkiesbaar Siemon Luimstra.Het bestuur stelt voor […]

Aanvraag Leefbaarheidsfonds 2019

Ook dit jaar is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen vanuit het leefbaarheidsfonds. Doel van het leefbaarheidsfonds is de leefbaarheid in Gerkesklooster-Stroobos in stand te houden, dan wel te verbeteren. Instellingen, verenigingen, stichtingen of bewonersgroepen uit Gerkesklooster-Stroobos die een activiteit of evenement op het terrein van sport, jeugd- en jongerenwerk, recreatie, cultuur, of […]

Aftrap DOM 2.0

Met een speech waarin hij aangaf trots te zijn en het overhandigen van een tas met praktische en symbolische spullen, waaronder een pak koffie, gaf gedeputeerde Johan Kramer de aftrap voor de DOM 2.0, waar ook Gerkesklooster-Stroobos aan mag deelnemen. Er zijn dit jaar maar liefst 21 dorpen die samen aan de slag gaan om […]

Visieavond goed bezocht

De Dorpsraad Gerkesklooster-Stroobos had dorpsbewoners uitgenodigd om tijdens de visiebijeenkomst op 15 januari mee te denken over een dorpsvisie voor de komende 10 jaar. Kernvraag: Hoe houden we met elkaar onze dorpen leefbaar? Het werd een goed bezochte avond (met stamppotbuffet!) in het plaatselijke dorpshuis. Verspreid in de volle zaal hingen grote vellen met de […]

Samen Kerst

Op kerstavond, 24 december organiseren de Gereformeerde kerk,  Hervormde kerk, SDA Gerksklooster-Stroobos,  Jeugdwerk WeRockz – ProJunior – Basisschool De Claercamp een bijzondere avond door en voor het dorp – een kerstavond met humor en een boodschap. Programma 18.30 Ontvangst in de Gereformeerde kerk in Gerkesklooster met een ‘Sing-In’ van kerstliederen samen met het kinderkoor en de […]

Ledenvergadering Dorpsraad

We willen u allen, zowel leden als niet-leden, uitnodigen voor de eerste algemene ledenvergadering van de Dorpsraad Gerkesklooster-Stroobos op 16 oktober. Echter alleen leden kunnen hun stem uitbrengen. De agenda Welkom en Opening door de voorzitter Notulen oprichtingsvergadering Huishoudelijk reglement Terugblik eerste halfjaar Bestuursverkiezing Vaststellen contributie Pauze Toekomst Gerkesklooster-Stroobos Dorpenteam Achtkarspelen (Vera van Dijk, jeugdwerker […]

Aanvraag leefbaarheidsfonds – update

Ook dit jaar is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen vanuit het leefbaarheidsfonds. Doel van het leefbaarheidsfonds is de leefbaarheid in Gerkesklooster-Stroobos in stand te houden, dan wel te verbeteren.  De inzendtermijn van de aanvragen is verlengd tot 12 juli. U kunt uw aanvraag dus nog insturen! Instellingen, verenigingen, stichtingen of bewonersgroepen uit […]

Aanvraag Leefbaarheidsfonds

Ook dit jaar is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen vanuit het leefbaarheidsfonds. Doel van het leefbaarheidsfonds is de leefbaarheid in Gerkesklooster-Stroobos in stand te houden, dan wel te verbeteren. Instellingen, verenigingen, stichtingen of bewonersgroepen uit Gerkesklooster-Stroobos die een activiteit of evenement op het terrein van sport, jeugd- en jongerenwerk, recreatie, cultuur, of […]

Volgende pagina » « Vorige pagina