Aanvragen Leefbaarheidsfonds 2020

Ook dit jaar is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen vanuit het leefbaarheidsfonds. Doel van het leefbaarheidsfonds is de leefbaarheid in Gerkesklooster-Stroobos in stand te houden, dan wel te verbeteren. Instellingen, verenigingen, stichtingen of bewonersgroepen uit Gerkesklooster-Stroobos die een activiteit of evenement op het terrein van sport, jeugd- en jongerenwerk, recreatie, cultuur, of […]

Positief advies voor zorgappartementen in Gerkesklooster-Stroobos

Gerkesklooster-Stroobos, 28 januari 2020 – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Achtkarspelen staat positief tegenover het ontwikkelen van tien zorgappartementen en openbare ruimtes op de huidige locatie van het Generatiehuis in Gerkesklooster-Stroobos. Buurtbewoners en vrijwilligers kwamen hier dinsdagavond bij elkaar om over de ontwikkelingen ingelicht te worden. De reacties uit de zaal […]

Eerste ondernemersavond Dorpsraad succes

De eerste avond speciaal voor ondernemers uit Gerkesklooster-Stroobos werd goed bezocht. De avond werd afgetrapt bij ABZ Diervoeding waar de ondernemers enthousiast werden rondgeleid in de vernieuwde fabriekshal en even konden genieten van het prachtige uitzicht vanaf het dak. Daarna toog het gezelschap naar Dorpshuis Rehoboth om tijdens de buffetmaaltijd te netwerken en bij te […]

Mooie traditie

Vanochtend werd er weer een boot tewatergelaten bij Barkmeijer Shipyards/Thecla Bodewes Shipyards in Stroobos, de eerste sinds de overname door Thecla Bodewes. Het mooie weer en de schoolvakantie in de dorpen zorgden voor een ruime opkomst van belangstellenden. Het blijft toch een prachtig gezicht, zo’n groot gevaarte het water in te zien glijden. Meerdere foto’s […]

Algemene Ledenvergadering Dorpsraad goed bezocht

Betrokkenheid inwoners onverminderd groot Dat het Tweelingdorp zeer betrokken inwoners heeft werd gisteravond weer bevestigd tijdens de algemene ledenvergadering van de Dorpsraad Gerkesklooster-Stroobos. De grote zaal van dorpshuis Rehoboth zat bomvol, er moesten zelfs stoelen bijgehaald worden om iedereen een zitplaats te kunnen bieden. De dorpsraad presenteerde deze avond met verschillende sprekers vanuit de werkgroepen […]

Informatiecarrousel Achtkarspelen

Donderdag 21 maart stond bij de informatiecarrousel van de gemeente Achtkarspelen de stand van zaken omtrent de woningbouw in onze dorpen op de agenda.Behalve de betrokken ambtenaren en projectontwikkelaar Jan Smeeing heeft ook Christiaan van der Molen ingesproken namens de Dorpsraad en de Dom2.0. De vergadering is hieronder terug te zien of te lezen op […]

Ledenvergadering 26 maart 2019

Op 26 maart is onze Algemene Ledenvergadering. U bent van harte uitgenodigd om 20.00 uur in Dorpshuis Rehoboth. De agenda is als volgt: Welkom en opening door de voorzitter. Vaststellen agenda. Notulen vergadering 16-10-2018. Jaarverslag. Financiën. a. Verslag kascommissie. b. Financieel verslag. c. Voorstel lidmaatschap gezin. BestuursverkiezingAftredend en niet herkiesbaar Siemon Luimstra.Het bestuur stelt voor […]

Aanvraag Leefbaarheidsfonds 2019

Ook dit jaar is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen vanuit het leefbaarheidsfonds. Doel van het leefbaarheidsfonds is de leefbaarheid in Gerkesklooster-Stroobos in stand te houden, dan wel te verbeteren. Instellingen, verenigingen, stichtingen of bewonersgroepen uit Gerkesklooster-Stroobos die een activiteit of evenement op het terrein van sport, jeugd- en jongerenwerk, recreatie, cultuur, of […]

Aftrap DOM 2.0

Met een speech waarin hij aangaf trots te zijn en het overhandigen van een tas met praktische en symbolische spullen, waaronder een pak koffie, gaf gedeputeerde Johan Kramer de aftrap voor de DOM 2.0, waar ook Gerkesklooster-Stroobos aan mag deelnemen. Er zijn dit jaar maar liefst 21 dorpen die samen aan de slag gaan om […]

Visieavond goed bezocht

De Dorpsraad Gerkesklooster-Stroobos had dorpsbewoners uitgenodigd om tijdens de visiebijeenkomst op 15 januari mee te denken over een dorpsvisie voor de komende 10 jaar. Kernvraag: Hoe houden we met elkaar onze dorpen leefbaar? Het werd een goed bezochte avond (met stamppotbuffet!) in het plaatselijke dorpshuis. Verspreid in de volle zaal hingen grote vellen met de […]

Volgende pagina » « Vorige pagina