Informatiecarrousel Achtkarspelen

Donderdag 21 maart stond bij de informatiecarrousel van de gemeente Achtkarspelen de stand van zaken omtrent de woningbouw in onze dorpen op de agenda.Behalve de betrokken ambtenaren en projectontwikkelaar Jan Smeeing heeft ook Christiaan van der Molen ingesproken namens de Lees meer…

Ledenvergadering 26 maart 2019

Op 26 maart is onze Algemene Ledenvergadering. U bent van harte uitgenodigd om 20.00 uur in Dorpshuis Rehoboth. De agenda is als volgt: Welkom en opening door de voorzitter. Vaststellen agenda. Notulen vergadering 16-10-2018. Jaarverslag. Financiën. a. Verslag kascommissie. b. Lees meer…

Aanvraag Leefbaarheidsfonds 2019

Ook dit jaar is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen vanuit het leefbaarheidsfonds. Doel van het leefbaarheidsfonds is de leefbaarheid in Gerkesklooster-Stroobos in stand te houden, dan wel te verbeteren. Instellingen, verenigingen, stichtingen of bewonersgroepen uit Gerkesklooster-Stroobos die Lees meer…

Aftrap DOM 2.0

Met een speech waarin hij aangaf trots te zijn en het overhandigen van een tas met praktische en symbolische spullen, waaronder een pak koffie, gaf gedeputeerde Johan Kramer de aftrap voor de DOM 2.0, waar ook Gerkesklooster-Stroobos aan mag deelnemen. Lees meer…

Visieavond goed bezocht

De Dorpsraad Gerkesklooster-Stroobos had dorpsbewoners uitgenodigd om tijdens de visiebijeenkomst op 15 januari mee te denken over een dorpsvisie voor de komende 10 jaar. Kernvraag: Hoe houden we met elkaar onze dorpen leefbaar? Het werd een goed bezochte avond (met Lees meer…

Samen Kerst

Op kerstavond, 24 december organiseren de Gereformeerde kerk,  Hervormde kerk, SDA Gerksklooster-Stroobos,  Jeugdwerk WeRockz – ProJunior – Basisschool De Claercamp een bijzondere avond door en voor het dorp – een kerstavond met humor en een boodschap. Programma 18.30 Ontvangst in de Lees meer…

Ledenvergadering Dorpsraad

We willen u allen, zowel leden als niet-leden, uitnodigen voor de eerste algemene ledenvergadering van de Dorpsraad Gerkesklooster-Stroobos op 16 oktober. Echter alleen leden kunnen hun stem uitbrengen. De agenda Welkom en Opening door de voorzitter Notulen oprichtingsvergadering Huishoudelijk reglement Lees meer…

Aanvraag Leefbaarheidsfonds

Ook dit jaar is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen vanuit het leefbaarheidsfonds. Doel van het leefbaarheidsfonds is de leefbaarheid in Gerkesklooster-Stroobos in stand te houden, dan wel te verbeteren. Instellingen, verenigingen, stichtingen of bewonersgroepen uit Gerkesklooster-Stroobos die Lees meer…