Nieuwe Solarmast

Op de hoek van de Lege Finne en Sarabos is een nieuwe op zonne-energie lopende lantaarnpaal geplaatst. Binnenkort zal ook tweede deel van Lege Finne, net zoals het eerste deel, voorzien worden van verlichting in de weg. Dan kan dit populaire wandelrondje dus volledig verlicht gelopen worden. 

Bloemenactie een klein gebaar

Voor het Pinksterweekend zijn we bij ieder huis langsgeweest om een bloemetje te brengen als klein gebaar van verbondenheid tussen de verenigingen, ondernemers en inwoners in onze dorpen. Dit bloemetje werd aangeboden samen met de Hervormde en Gereformeerde Kerk, het Generatiehuis en dankzij een subsidie van de provincie Fryslân.

Bloembakken weer gevuld en koepelterrein weer netjes

Het was de bedoeling om op 14 maart tijdens NL Doet de handen uit de mouwen te steken bij de koepel, maar door welbekende omstandigheden kon dat niet doorgaan.Inmiddels hebben de hoveniersbedrijven van de Stichting Groen de werkzaamheden uitgevoerd en ligt het koepelterrein er weer netjes bij. Ook de wilde bloemen rondom het insectenhotel bloeien weelderig […]

Aanvragen Leefbaarheidsfonds 2020

Ook dit jaar is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen vanuit het leefbaarheidsfonds. Doel van het leefbaarheidsfonds is de leefbaarheid in Gerkesklooster-Stroobos in stand te houden, dan wel te verbeteren. Instellingen, verenigingen, stichtingen of bewonersgroepen uit Gerkesklooster-Stroobos die een activiteit of evenement op het terrein van sport, jeugd- en jongerenwerk, recreatie, cultuur, of […]

Positief advies voor zorgappartementen in Gerkesklooster-Stroobos

Gerkesklooster-Stroobos, 28 januari 2020 – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Achtkarspelen staat positief tegenover het ontwikkelen van tien zorgappartementen en openbare ruimtes op de huidige locatie van het Generatiehuis in Gerkesklooster-Stroobos. Buurtbewoners en vrijwilligers kwamen hier dinsdagavond bij elkaar om over de ontwikkelingen ingelicht te worden. De reacties uit de zaal […]

Eerste ondernemersavond Dorpsraad succes

De eerste avond speciaal voor ondernemers uit Gerkesklooster-Stroobos werd goed bezocht. De avond werd afgetrapt bij ABZ Diervoeding waar de ondernemers enthousiast werden rondgeleid in de vernieuwde fabriekshal en even konden genieten van het prachtige uitzicht vanaf het dak. Daarna toog het gezelschap naar Dorpshuis Rehoboth om tijdens de buffetmaaltijd te netwerken en bij te […]

Mooie traditie

Vanochtend werd er weer een boot tewatergelaten bij Barkmeijer Shipyards/Thecla Bodewes Shipyards in Stroobos, de eerste sinds de overname door Thecla Bodewes. Het mooie weer en de schoolvakantie in de dorpen zorgden voor een ruime opkomst van belangstellenden. Het blijft toch een prachtig gezicht, zo’n groot gevaarte het water in te zien glijden. Meerdere foto’s […]

Algemene Ledenvergadering Dorpsraad goed bezocht

Betrokkenheid inwoners onverminderd groot Dat het Tweelingdorp zeer betrokken inwoners heeft werd gisteravond weer bevestigd tijdens de algemene ledenvergadering van de Dorpsraad Gerkesklooster-Stroobos. De grote zaal van dorpshuis Rehoboth zat bomvol, er moesten zelfs stoelen bijgehaald worden om iedereen een zitplaats te kunnen bieden. De dorpsraad presenteerde deze avond met verschillende sprekers vanuit de werkgroepen […]

Informatiecarrousel Achtkarspelen

Donderdag 21 maart stond bij de informatiecarrousel van de gemeente Achtkarspelen de stand van zaken omtrent de woningbouw in onze dorpen op de agenda.Behalve de betrokken ambtenaren en projectontwikkelaar Jan Smeeing heeft ook Christiaan van der Molen ingesproken namens de Dorpsraad en de Dom2.0. De vergadering is hieronder terug te zien of te lezen op […]

Ledenvergadering 26 maart 2019

Op 26 maart is onze Algemene Ledenvergadering. U bent van harte uitgenodigd om 20.00 uur in Dorpshuis Rehoboth. De agenda is als volgt: Welkom en opening door de voorzitter. Vaststellen agenda. Notulen vergadering 16-10-2018. Jaarverslag. Financiën. a. Verslag kascommissie. b. Financieel verslag. c. Voorstel lidmaatschap gezin. BestuursverkiezingAftredend en niet herkiesbaar Siemon Luimstra.Het bestuur stelt voor […]

Volgende pagina » « Vorige pagina