Informatiecarrousel Achtkarspelen

Donderdag 21 maart stond bij de informatiecarrousel van de gemeente Achtkarspelen de stand van zaken omtrent de woningbouw in onze dorpen op de agenda.Behalve de betrokken ambtenaren en projectontwikkelaar Jan Smeeing heeft ook Christiaan van der Molen ingesproken namens de Dorpsraad en de Dom2.0. De vergadering is hieronder terug te Lees meer…

Ledenvergadering 26 maart 2019

Op 26 maart is onze Algemene Ledenvergadering. U bent van harte uitgenodigd om 20.00 uur in Dorpshuis Rehoboth. De agenda is als volgt: Welkom en opening door de voorzitter. Vaststellen agenda. Notulen vergadering 16-10-2018. Jaarverslag. Financiën. a. Verslag kascommissie. b. Financieel verslag. c. Voorstel lidmaatschap gezin. BestuursverkiezingAftredend en niet herkiesbaar Lees meer…

Aanvraag Leefbaarheidsfonds 2019

Ook dit jaar is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen vanuit het leefbaarheidsfonds. Doel van het leefbaarheidsfonds is de leefbaarheid in Gerkesklooster-Stroobos in stand te houden, dan wel te verbeteren. Instellingen, verenigingen, stichtingen of bewonersgroepen uit Gerkesklooster-Stroobos die een activiteit of evenement op het terrein van sport, jeugd- Lees meer…

Aftrap DOM 2.0

Met een speech waarin hij aangaf trots te zijn en het overhandigen van een tas met praktische en symbolische spullen, waaronder een pak koffie, gaf gedeputeerde Johan Kramer de aftrap voor de DOM 2.0, waar ook Gerkesklooster-Stroobos aan mag deelnemen. Er zijn dit jaar maar liefst 21 dorpen die samen Lees meer…

Visieavond goed bezocht

De Dorpsraad Gerkesklooster-Stroobos had dorpsbewoners uitgenodigd om tijdens de visiebijeenkomst op 15 januari mee te denken over een dorpsvisie voor de komende 10 jaar. Kernvraag: Hoe houden we met elkaar onze dorpen leefbaar? Het werd een goed bezochte avond (met stamppotbuffet!) in het plaatselijke dorpshuis. Verspreid in de volle zaal Lees meer…

Samen Kerst

Op kerstavond, 24 december organiseren de Gereformeerde kerk,  Hervormde kerk, SDA Gerksklooster-Stroobos,  Jeugdwerk WeRockz – ProJunior – Basisschool De Claercamp een bijzondere avond door en voor het dorp – een kerstavond met humor en een boodschap. Programma 18.30 Ontvangst in de Gereformeerde kerk in Gerkesklooster met een ‘Sing-In’ van kerstliederen samen Lees meer…

Ledenvergadering Dorpsraad

We willen u allen, zowel leden als niet-leden, uitnodigen voor de eerste algemene ledenvergadering van de Dorpsraad Gerkesklooster-Stroobos op 16 oktober. Echter alleen leden kunnen hun stem uitbrengen. De agenda Welkom en Opening door de voorzitter Notulen oprichtingsvergadering Huishoudelijk reglement Terugblik eerste halfjaar Bestuursverkiezing Vaststellen contributie Pauze Toekomst Gerkesklooster-Stroobos Dorpenteam Lees meer…

Aanvraag leefbaarheidsfonds – update

Ook dit jaar is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen vanuit het leefbaarheidsfonds. Doel van het leefbaarheidsfonds is de leefbaarheid in Gerkesklooster-Stroobos in stand te houden, dan wel te verbeteren.  De inzendtermijn van de aanvragen is verlengd tot 12 juli. U kunt uw aanvraag dus nog insturen! Instellingen, Lees meer…

Aanvraag Leefbaarheidsfonds

Ook dit jaar is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen vanuit het leefbaarheidsfonds. Doel van het leefbaarheidsfonds is de leefbaarheid in Gerkesklooster-Stroobos in stand te houden, dan wel te verbeteren. Instellingen, verenigingen, stichtingen of bewonersgroepen uit Gerkesklooster-Stroobos die een activiteit of evenement op het terrein van sport, jeugd- Lees meer…

Het Generatiehuis laat zich zien

Hoe dorpse dromen kunnen uitkomen Gerkesklooster-Stroobos, 12 mei 2018 – De deuren van de voormalige pand van basisschool in Gerkesklooster stonden 12 mei wijd open om de inwoners van het tweelingdorp te laten zien wat er allemaal in het nieuwe Generatiehuis is gebeurd en nog gaat gebeuren. De open dag Lees meer…